دکمه موبایل منو
معمولا شما از کدام روش پرداخت صدقه استفاده می کنید؟

  راه های ارتباطی ما

   نشانی : تهران-میدان آزادی- ابتدای جاده مخصوص کرج-جنب فروشگاه رفاه

  شماره تماس: ۴۴۶۹۰۸۳۹ -۴۴۶۹۰۷۵۲

  ارتباط مردمی:۳-۴۴۶۳۶۱۷۱

  روابط عمومی: ۴۴۶۹۰۸۱۳-۴۴۶۹۰۷۵۲

  صندوق پستی: ۵۱۷۱-۱۳۹۱۷۱

  پست الکترونیک: prp@Emdad.ir

نماد

با ما همراه شوید

در امداد چه خبر

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27 8

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27 1

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27 10

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27 11

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27 12

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27 13

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27 14

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27 15

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27 16

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27 2

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27 4

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27 5

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27 6

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27 7

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27 18

 • امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه - 95/11/27 9