دکمه موبایل منو

سفر مدیرکل دفتر تأمین مسکن به استان سیستان و بلوچستان - 96/5/18

سفر مدیرکل دفتر تأمین مسکن به استان سیستان و بلوچستان - 96/5/18 مهندس ابراهیم بازیان، مدیرکل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد در سفر دو روزه به استان سیستان و بلوچستان ضمن افتتاح سه واحد مسکن مددجویی در بخش حرمک از توابع شهرستان زاهدان از ساختمان اداری شهرستان های هامون و نیمروز و پروژه های مسکن مددجویی در شهرستان های زاهدان، زهک و زابل بازدید کرد. عکاس: ارسالی استان
سفر مدیرکل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد به سیستان و بلوچستان - 96/5/18 1

چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
سفر مدیرکل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد به سیستان و بلوچستان - 96/5/18 4

چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
سفر مدیرکل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد به سیستان و بلوچستان - 96/5/18 3

چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
سفر مدیرکل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد به سیستان و بلوچستان - 96/5/18 6

چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
سفر مدیرکل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد به سیستان و بلوچستان - 96/5/18 5

چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
سفر مدیرکل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد به سیستان و بلوچستان - 96/5/18 2

چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
سفر مدیرکل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد به سیستان و بلوچستان - 96/5/18 12

چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
سفر مدیرکل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد به سیستان و بلوچستان - 96/5/18 8

چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
سفر مدیرکل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد به سیستان و بلوچستان - 96/5/18 17

چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
سفر مدیرکل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد به سیستان و بلوچستان - 96/5/18 16

چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.