دکمه موبایل منو

سفر رئیس کمیته امداد به شهرستان نیشابور و سبزوار 96/5/19

سفر رئیس کمیته امداد به شهرستان نیشابور و سبزوار 96/5/19 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) طی سفری یک روزه به شهرستان های نیشابور و سبزوار ضمن حضور در جمع کارکنان کمیته امداد، از تعدادی منازل مددجویی بازدید کرد. عکاس: ارسالی استان
سفر رئیس کمیته امداد به شهرستان نیشابور - 96/5/19 4

پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
سفر رئیس کمیته امداد به شهرستان نیشابور - 96/5/19 2

پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
سفر رئیس کمیته امداد به شهرستان نیشابور - 96/5/19 3

پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
سفر رئیس کمیته امداد به شهرستان نیشابور - 96/5/19 5

پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
سفر رئیس کمیته امداد به شهرستان نیشابور - 96/5/19 7

پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
سفر رئیس کمیته امداد به شهرستان نیشابور - 96/5/19 6

پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
سفر رئیس کمیته امداد به شهرستان نیشابور - 96/5/19 9

پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
سفر رئیس کمیته امداد به شهرستان نیشابور - 96/5/19 8

پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
سفر رئیس کمیته امداد به شهرستان نیشابور - 96/5/19 10

پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
سفر رئیس کمیته امداد به شهرستان نیشابور - 96/5/19

پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.