دکمه موبایل منو

‏‎سفر مهندس فتاح، رئیس کمیته امداد به شهرستان های شاهرود و میامی - 96/5/20

‏‎سفر مهندس فتاح، رئیس کمیته امداد به شهرستان های شاهرود و میامی - 96/5/20 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد طی سفر به شهرستان های شاهرود و میامی، علاوه بر دیدار با امدادگران از منازل مددجویان برای بررسی مشکلات و تسریع در روند خدمت‌رسانی به آنان بازدید کرد. عکاس: ارسالی استان
سفر مهندس فتاح، رئیس کمیته امداد به شهرستان های سبزوار، شاهرود و میامی - 96/5/19 10

جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
سفر مهندس فتاح، رئیس کمیته امداد به شهرستان های سبزوار، شاهرود و میامی - 96/5/19 11

جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
سفر مهندس فتاح، رئیس کمیته امداد به شهرستان های سبزوار، شاهرود و میامی - 96/5/19 8

جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
سفر مهندس فتاح، رئیس کمیته امداد به شهرستان های سبزوار، شاهرود و میامی - 96/5/19 5

جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
سفر مهندس فتاح، رئیس کمیته امداد به شهرستان های سبزوار، شاهرود و میامی - 96/5/19 4

جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
سفر مهندس فتاح، رئیس کمیته امداد به شهرستان های سبزوار، شاهرود و میامی - 96/5/19 2

جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
سفر مهندس فتاح، رئیس کمیته امداد به شهرستان های سبزوار، شاهرود و میامی - 96/5/19 3

جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
سفر مهندس فتاح، رئیس کمیته امداد به شهرستان های سبزوار، شاهرود و میامی - 96/5/19 6

جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
سفر مهندس فتاح، رئیس کمیته امداد به شهرستان های سبزوار، شاهرود و میامی - 96/5/19 7

جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
سفر مهندس فتاح، رئیس کمیته امداد به شهرستان های سبزوار، شاهرود و میامی - 96/5/19 1

جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.