دکمه موبایل منو

نشست خبری مدیرکل دفترتأمین مسکن و امورمهندسی ساختمان - 96/5/23

نشست خبری مدیرکل دفترتأمین مسکن و امورمهندسی ساختمان - 96/5/23 مهندس ابراهیم بازیان، مدیرکل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد در نشستی با خبرنگاران فعالیت‌ها و اقدامات این نهاد در سال ۹۶ را تشریح کرد. عکاس: مجید پوریا
نشست خبری مدیرکل دفترتأمین مسکن و امورمهندسی ساختمان - 96/5/23 13

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
نشست خبری مدیرکل دفترتأمین مسکن و امورمهندسی ساختمان - 96/5/23 14

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
نشست خبری مدیرکل دفترتأمین مسکن و امورمهندسی ساختمان - 96/5/23 16

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
نشست خبری مدیرکل دفترتأمین مسکن و امورمهندسی ساختمان - 96/5/23 10

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
نشست خبری مدیرکل دفترتأمین مسکن و امورمهندسی ساختمان - 96/5/23 11

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
نشست خبری مدیرکل دفترتأمین مسکن و امورمهندسی ساختمان - 96/5/23 9

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
نشست خبری مدیرکل دفترتأمین مسکن و امورمهندسی ساختمان - 96/5/23 8

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
نشست خبری مدیرکل دفترتأمین مسکن و امورمهندسی ساختمان - 96/5/23 7

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
نشست خبری مدیرکل دفترتأمین مسکن و امورمهندسی ساختمان - 96/5/23 6

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
نشست خبری مدیرکل دفترتأمین مسکن و امورمهندسی ساختمان - 96/5/23 5

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.