دکمه موبایل منو

سفر مدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان به استان کرمانشاه - 96/6/1

سفر مدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان به استان کرمانشاه - 96/6/1 مهندس ابراهیم بازیان، مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد در سفر به استان کرمانشاه با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه و امدادگران استان دیدار و گفت و گو کرد. عکاس: ارسالی استان
سفر مدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان به استان کرمانشاه - 96/6/1 7

پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶
سفر مدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان به استان کرمانشاه - 96/6/1 9

پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶
سفر مدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان به استان کرمانشاه - 96/6/1 10

پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶
سفر مدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان به استان کرمانشاه - 96/6/1 8

پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶
سفر مدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان به استان کرمانشاه - 96/6/1 6

پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶
سفر مدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان به استان کرمانشاه - 96/6/1 5

پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶
سفر مدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان به استان کرمانشاه - 96/6/1 4

پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶
سفر مدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان به استان کرمانشاه - 96/6/1 3

پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.