دکمه موبایل منو

سفر معاون توسعه مشارکتهای مردمی به استان قزوین - 96/6/8

سفر معاون توسعه مشارکتهای مردمی به استان قزوین - 96/6/8 علی محمد ذوالفقاری، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد از دو واحد صنعتی "بهمن دیزل و شیمیایی کاسپین" که جزء حامیان مددجویان تحت حمایت کمیته امداد هستند بازدید کرد. دیدار با مسؤلان استانی، بازدید از منزل یکی از مددجویان، بازدید از مؤسسه ایتام قزوین، دیدار با یکی از مؤدیان زکات و نشست با کارکنان حوزه مشارکتها از دیگر برنامه های سفر یکروزه ذوالفقاری به استان قزوین بود. عکاس: ارسالی استان
سفر معاون توسعه مشارکتهای مردمی به استان قزوین - 96/6/8 7

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
سفر معاون توسعه مشارکتهای مردمی به استان قزوین - 96/6/8 8

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
سفر معاون توسعه مشارکتهای مردمی به استان قزوین - 96/6/8 5

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
سفر معاون توسعه مشارکتهای مردمی به استان قزوین - 96/6/8 1

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
سفر معاون توسعه مشارکتهای مردمی به استان قزوین - 96/6/8 6

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
سفر معاون توسعه مشارکتهای مردمی به استان قزوین - 96/6/8 9

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
سفر معاون توسعه مشارکتهای مردمی به استان قزوین - 96/6/8 10

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
سفر معاون توسعه مشارکتهای مردمی به استان قزوین - 96/6/8 1

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
سفر معاون توسعه مشارکتهای مردمی به استان قزوین - 96/6/8 11

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
سفر معاون توسعه مشارکتهای مردمی به استان قزوین - 96/6/8 2

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.