دکمه موبایل منو

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و همراه اول -96/6/12

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و همراه اول -96/6/12 رئیس کمیته امداد و  مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با هدف تبلیغ و ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری، ترویج مسئولیت اجتماعی، اجرای طرح ها و کمپین های مشترک به منظور جذب مشارکت های مردمی در امور خیریه، توسعه فرهنگ استفاده از روش های نوین پرداخت در امور خیریه تفاهم نامه همکاری امضا کردند. عکاس: مجید پوریا
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و همراه اول -96/6/12 1

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و همراه اول -96/6/12 9

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و همراه اول -96/6/12 10

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و همراه اول -96/6/12 11

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و همراه اول -96/6/12 13

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و همراه اول -96/6/12 12

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و همراه اول -96/6/12 14

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و همراه اول -96/6/12 15

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و همراه اول -96/6/12 16

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و همراه اول -96/6/12 2

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.