دکمه موبایل منو

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج مستضعفین - 96/6/14

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج مستضعفین - 96/6/14 رئیس کمیته امداد و رئیس سازمان بسیج مستضعفین در زمینه تامین مسکن، اشتغال‌، ارائه خدمات پزشکی و فرهنگی به مددجویان کمیته امداد توافق‌نامه همکاری امضا کردند. عکاس: مجید پوریا
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج مستضعفین - 96/6/14 1

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج مستضعفین - 96/6/14 14

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج مستضعفین - 96/6/14 15

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج مستضعفین - 96/6/14 17

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج مستضعفین - 96/6/14 18

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج مستضعفین - 96/6/14 16

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج مستضعفین - 96/6/14 20

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج مستضعفین - 96/6/14 19

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج مستضعفین - 96/6/14 12

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج مستضعفین - 96/6/14 3

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.