دکمه موبایل منو

نشست خبری معاون توسعه مشارکتهای مردمی - 96/6/20

نشست خبری معاون توسعه مشارکتهای مردمی - 96/6/20 علی محمد ذوالفقاری، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد در نشست خبری به تشریح اقدامات حوزه مشارکت های مردمی کمیته امداد در پنج ماهه نخست سال ۹۶ و چگونگی اجرای جشن عاطفه‌ها پرداخت. عکاس: مجید پوریا
نشست خبری معاون توسعه مشارکتهای مردمی - 96/6/20 1

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
نشست خبری معاون توسعه مشارکتهای مردمی - 96/6/20 2

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
نشست خبری معاون توسعه مشارکتهای مردمی - 96/6/20 3

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
نشست خبری معاون توسعه مشارکتهای مردمی - 96/6/20 6

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
نشست خبری معاون توسعه مشارکتهای مردمی - 96/6/20 8

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
نشست خبری معاون توسعه مشارکتهای مردمی - 96/6/20 9

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
نشست خبری معاون توسعه مشارکتهای مردمی - 96/6/20 5

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
نشست خبری معاون توسعه مشارکتهای مردمی - 96/6/20 10

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
نشست خبری معاون توسعه مشارکتهای مردمی - 96/6/20 11

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
نشست خبری معاون توسعه مشارکتهای مردمی - 96/6/20 12

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.