بازدید معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از جنوب استان کرمان - 1397/04/13

بازدید معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از جنوب استان کرمان - 1397/04/13 فاطمه رهبر، معاون حمایت و سلامت خانواده و آذر اسماعیلی، مدیرکل دفتر بحران و مناطق محروم کمیته امداد از مناطق محروم جنوب استان کرمان بازدید کردند. حضور در شورای اداری شهرستان قلعه گنج، نشست هم اندیشی با مددکاران و رؤسای کمیته امداد جنوب کرمان، حضور در منطقه محروم بنگروه از توابع بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج، بازدید از روستاهای محروم سرجنگل و تیدران دهستان نرگسان از توابع شهرستان عنبرآباد از جمله برنامه های این سفر بود. عکاس: ارسالی استان
بازدید معاون حمایت و سلامت خانواده و مدیرکل دفتر بحران و مناطق محروم از جنوب استان کرمان - 1397/04/13 29
بازدید معاون حمایت و سلامت خانواده و مدیرکل دفتر بحران و مناطق محروم از جنوب استان کرمان - 1397/04/13 28
بازدید معاون حمایت و سلامت خانواده و مدیرکل دفتر بحران و مناطق محروم از جنوب استان کرمان - 1397/04/13 27
بازدید معاون حمایت و سلامت خانواده و مدیرکل دفتر بحران و مناطق محروم از جنوب استان کرمان - 1397/04/13 26
بازدید معاون حمایت و سلامت خانواده و مدیرکل دفتر بحران و مناطق محروم از جنوب استان کرمان - 1397/04/13 25
بازدید معاون حمایت و سلامت خانواده و مدیرکل دفتر بحران و مناطق محروم از جنوب استان کرمان - 1397/04/13 24
بازدید معاون حمایت و سلامت خانواده و مدیرکل دفتر بحران و مناطق محروم از جنوب استان کرمان - 1397/04/13 23
بازدید معاون حمایت و سلامت خانواده و مدیرکل دفتر بحران و مناطق محروم از جنوب استان کرمان - 1397/04/13 17
بازدید معاون حمایت و سلامت خانواده و مدیرکل دفتر بحران و مناطق محروم از جنوب استان کرمان - 1397/04/13 7
بازدید معاون حمایت و سلامت خانواده و مدیرکل دفتر بحران و مناطق محروم از جنوب استان کرمان - 1397/04/13 6
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.