حضور مهندس فتاح در جلسه علنی شورای شهر تهران - 1397/04/17

حضور مهندس فتاح در جلسه علنی شورای شهر تهران - 1397/04/17 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام (ره) 17 تیر ماه ضمن حضور در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران، گزارشی از عملکرد این نهاد مردمی ارائه داد. مهندس فتاح همچنین پس از شنیدن نظرات اعضای شورای شهر به سؤالات مطرح شده آنها پاسخ گفت. عکاس: مجید پوریا
حضور رئیس کمیته امداد امام(ره) در جلسه علنی شورای شهر تهران - 1397/04/17 1
حضور رئیس کمیته امداد امام(ره) در جلسه علنی شورای شهر تهران - 1397/04/17 2
حضور رئیس کمیته امداد امام(ره) در جلسه علنی شورای شهر تهران - 1397/04/17 3
حضور رئیس کمیته امداد امام(ره) در جلسه علنی شورای شهر تهران - 1397/04/17 7
حضور رئیس کمیته امداد امام(ره) در جلسه علنی شورای شهر تهران - 1397/04/17 4
حضور رئیس کمیته امداد امام(ره) در جلسه علنی شورای شهر تهران - 1397/04/17 6
حضور رئیس کمیته امداد امام(ره) در جلسه علنی شورای شهر تهران - 1397/04/17 9
حضور رئیس کمیته امداد امام(ره) در جلسه علنی شورای شهر تهران - 1397/04/17 11
حضور رئیس کمیته امداد امام(ره) در جلسه علنی شورای شهر تهران - 1397/04/17 10
حضور رئیس کمیته امداد امام(ره) در جلسه علنی شورای شهر تهران - 1397/04/17 5
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.