امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و بانک توسعه تعاون - 1397/04/19

امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و بانک توسعه تعاون - 1397/04/19 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام (ره) و حجت الله مهدیان، مدیر عامل بانک توسعه تعاون با هدف پرداخت تسهیلات اشتغال زایی به مددجویان تحت حمایت این نهاد تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. عکاس: مجید پوریا
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و بانک توسعه تعاون - 1397/04/19 1
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و بانک توسعه تعاون - 1397/04/19 3
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و بانک توسعه تعاون - 1397/04/19 2
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و بانک توسعه تعاون - 1397/04/19 5
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و بانک توسعه تعاون - 1397/04/19 4
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و بانک توسعه تعاون - 1397/04/19 6
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و بانک توسعه تعاون - 1397/04/19 7
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و بانک توسعه تعاون - 1397/04/19 8
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و بانک توسعه تعاون - 1397/04/19 9
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و بانک توسعه تعاون - 1397/04/19 11

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.