بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمیته امداد استان تهران - 1397/06/07

بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمیته امداد استان تهران - 1397/06/07 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتم شهریور با مدیران و کارکنان کمیته امداد امام (ره) استان تهران دیدار و گفت گو کرد. مهندس فتاح همچنین به منظور بررسی روند خدمت رسانی به مددجویان از منازل تعدادی از مددجویان شهرستان ورامین بازدید کرد. عکاس: ارسالی استان
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمیته امداد استان تهران - 1397/06/07 2
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمیته امداد استان تهران - 1397/06/07 3
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمیته امداد استان تهران - 1397/06/07 4
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمیته امداد استان تهران - 1397/06/07 5
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمیته امداد استان تهران - 1397/06/07 11
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمیته امداد استان تهران - 1397/06/07 9
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمیته امداد استان تهران - 1397/06/07 10
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمیته امداد استان تهران - 1397/06/07 6
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمیته امداد استان تهران - 1397/06/07 13
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمیته امداد استان تهران - 1397/06/07 1
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.