37 سال امدادگری مرحوم حاج منصور قمشه از نگاه دوربین 1397/6/10

37 سال امدادگری مرحوم حاج منصور قمشه از نگاه دوربین 1397/6/10 مرحوم حاج منصور قمشه، معاون سابق حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) پس از 37 سال امدادگری، شامگاه هفتم شهریور ماه به دیدار معبود شتافت. آنچه که مشاهده می فرمایید مروری است بر خدمات صادقانه آن مرحوم از نگاه دوربین. روحش شاد و یادش گرامی باد... عکاس:
37 سال خدمت صادقانه مرحوم حاج منصور قمشه از نگاه دوربین - 1397/6/10 5
37 سال خدمت صادقانه مرحوم حاج منصور قمشه از نگاه دوربین - 1397/6/10 3
37 سال خدمت صادقانه مرحوم حاج منصور قمشه از نگاه دوربین - 1397/6/10 2
37 سال خدمت صادقانه مرحوم حاج منصور قمشه از نگاه دوربین - 1397/6/10 23
37 سال خدمت صادقانه مرحوم حاج منصور قمشه از نگاه دوربین - 1397/6/10 17
37 سال خدمت صادقانه مرحوم حاج منصور قمشه از نگاه دوربین - 1397/6/10 15
37 سال خدمت صادقانه مرحوم حاج منصور قمشه از نگاه دوربین - 1397/6/10 16
37 سال خدمت صادقانه مرحوم حاج منصور قمشه از نگاه دوربین - 1397/6/10 25
37 سال خدمت صادقانه مرحوم حاج منصور قمشه از نگاه دوربین - 1397/6/10 14
37 سال خدمت صادقانه مرحوم حاج منصور قمشه از نگاه دوربین - 1397/6/10 8
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.