سفر معاون حمایت و سلامت خانواده به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی - 1397/06/12

سفر معاون حمایت و سلامت خانواده به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی - 1397/06/12 فاطمه رهبر، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) در سفری دوروزه به استان سیستان و بلوچستان از روستاهای محروم و بدون برق شهرستان های قصر قند و نیکشهر و در سفر به استان خراسان جنوبی از روستاهای محروم شهرستان های نهبندان، سربیشه و درمیان بازدید کرد. عکاس: ارسالی استان
سفر معاون حمایت و سلامت خانواده به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی - 1397/06/12 2
سفر معاون حمایت و سلامت خانواده به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی - 1397/06/12 3
سفر معاون حمایت و سلامت خانواده به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی - 1397/06/12 4
سفر معاون حمایت و سلامت خانواده به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی - 1397/06/12 5
سفر معاون حمایت و سلامت خانواده به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی - 1397/06/12 6
سفر معاون حمایت و سلامت خانواده به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی - 1397/06/12 8
سفر معاون حمایت و سلامت خانواده به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی - 1397/06/12 7
سفر معاون حمایت و سلامت خانواده به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی - 1397/06/12 9
سفر معاون حمایت و سلامت خانواده به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی - 1397/06/12 10
سفر معاون حمایت و سلامت خانواده به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی - 1397/06/12 11
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.