دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/06/20

دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/06/20 دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) دیدار و گفت و گو کرد. عکاس: مجید پوریا
دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/06/20 3
دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/06/20 2
دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/06/20 5
دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/06/20 1
دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/06/20 15
دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/06/20 13
دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/06/20 16
دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/06/20 14
دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/06/20 12
دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/06/20 11
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.