برگزاری نخستین رویداد کارآفرینی دانشجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/06/23

برگزاری نخستین رویداد کارآفرینی دانشجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/06/23 نخستین رویداد کارآفرینی دانشجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) "همیار"، با حضور 70 نفر از دانشجویان نخبه تحت حمایت کمیته امداد در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.دانشجویان شرکت کننده در این دوره در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بوده و در کارگاه هایی با موضوع خلاقیت، کارگروهی و حل مسئله شرکت داشتند. عکاس:
برگزاری نخستین رویداد کارآفرینی دانشجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/06/23 1
برگزاری نخستین رویداد کارآفرینی دانشجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/06/23 2
برگزاری نخستین رویداد کارآفرینی دانشجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/06/23 3
برگزاری نخستین رویداد کارآفرینی دانشجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/06/23 4
برگزاری نخستین رویداد کارآفرینی دانشجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/06/23 5
برگزاری نخستین رویداد کارآفرینی دانشجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/06/23 8
برگزاری نخستین رویداد کارآفرینی دانشجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/06/23 11
برگزاری نخستین رویداد کارآفرینی دانشجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/06/23 12
برگزاری نخستین رویداد کارآفرینی دانشجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/06/23 13
برگزاری نخستین رویداد کارآفرینی دانشجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/06/23 15
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.