بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران - 1397/07/02

بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران - 1397/07/02 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) دوم مهر ماه ضمن دیدار با محمد تقی روغنی ها، مدیر عامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران از بخش های مختلف این مؤسسه بازدید کرد. عکاس: مجید پوریا
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران - 1397/07/02 5
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران - 1397/07/02 4
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران - 1397/07/02 3
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران - 1397/07/02 1
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران - 1397/07/02 8
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران - 1397/07/02 7
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران - 1397/07/02 6
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران - 1397/07/02 9
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران - 1397/07/02 10
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران - 1397/07/02 11
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.