سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به شهرستان قوچان(استان خراسان رضوی) - 1397/07/05

سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به شهرستان قوچان(استان خراسان رضوی) - 1397/07/05 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) پنجم مهرماه به شهرستان قوچان(استان خراسان رضوی) سفر کرد.شرکت در شورای اداری شهرستان قوچان و بازدید از منازل مددجویان این شهرستان از برنامه های سفر مهندس فتاح بود. عکاس: ارسالی استان
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به شهرستان قوچان(استان خراسان رضوی) - 1397/07/05 14
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به شهرستان قوچان(استان خراسان رضوی) - 1397/07/05 13
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به شهرستان قوچان(استان خراسان رضوی) - 1397/07/05 15
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به شهرستان قوچان(استان خراسان رضوی) - 1397/07/05 3
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به شهرستان قوچان(استان خراسان رضوی) - 1397/07/05 7
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به شهرستان قوچان(استان خراسان رضوی) - 1397/07/05 2
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به شهرستان قوچان(استان خراسان رضوی) - 1397/07/05 4
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به شهرستان قوچان(استان خراسان رضوی) - 1397/07/05 5
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به شهرستان قوچان(استان خراسان رضوی) - 1397/07/05 6
سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به شهرستان قوچان(استان خراسان رضوی) - 1397/07/05 12
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.