نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/07/10

نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/07/10 نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دهم مهر ماه با حضور مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد. عکاس: مجید پوریا
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/07/10 1
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/07/10 2
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/07/10 3
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/07/10 7
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/07/10 4
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/07/10 10
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/07/10 6
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/07/10 8
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/07/10 12
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/07/10 13
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.