روستاهای فافد برق شهرستان الیگودرز ، استان لرستان - 1397/08/14

روستاهای فافد برق شهرستان الیگودرز ، استان لرستان - 1397/08/14 روستاهای محروم و دور افتاده شهرستان الیگودرز (بخش ذلقی) در استان لرستان که از نعمت آب و برق محروم هستند. عکاس: ارسالی استان
روستاهای فافد برق شهرستان الیگودرز ، استان لرستان - 1397/08/14 1
روستاهای فافد برق شهرستان الیگودرز ، استان لرستان - 1397/08/14 2
روستاهای فافد برق شهرستان الیگودرز ، استان لرستان - 1397/08/14 4
روستاهای فافد برق شهرستان الیگودرز ، استان لرستان - 1397/08/14 3
روستاهای فافد برق شهرستان الیگودرز ، استان لرستان - 1397/08/14 9
روستاهای فافد برق شهرستان الیگودرز ، استان لرستان - 1397/08/14 5
روستاهای فافد برق شهرستان الیگودرز ، استان لرستان - 1397/08/14 7
روستاهای فافد برق شهرستان الیگودرز ، استان لرستان - 1397/08/14 6

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.