نشست مجمع عمومی بررسی عملکرد سال 1396 کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/08/28

نشست مجمع عمومی بررسی عملکرد سال 1396 کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/08/28 نشست مجمع عمومی بررسی عملکرد سال 1396 کمیته امداد امام خمینی(ره) 28 آبان ماه با حضور دکتر ایروانی، معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، رئیس و اعضای هیئت امنای کمیته امداد، رئیس و اعضای مؤسسه مفید راهبر و معاونان ستادی این نهاد برگزار شد. عکاس: مجید پوریا
نشست مجمع عمومی بررسی عملکرد سال 1396 کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/08/28 1
نشست مجمع عمومی بررسی عملکرد سال 1396 کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/08/28 4
نشست مجمع عمومی بررسی عملکرد سال 1396 کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/08/28 6
نشست مجمع عمومی بررسی عملکرد سال 1396 کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/08/28 5
نشست مجمع عمومی بررسی عملکرد سال 1396 کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/08/28 3
نشست مجمع عمومی بررسی عملکرد سال 1396 کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/08/28 7
نشست مجمع عمومی بررسی عملکرد سال 1396 کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/08/28 8
نشست مجمع عمومی بررسی عملکرد سال 1396 کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/08/28 9
نشست مجمع عمومی بررسی عملکرد سال 1396 کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/08/28 10
نشست مجمع عمومی بررسی عملکرد سال 1396 کمیته امداد امام خمینی(ره) - 1397/08/28 11
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.