نشست خبری مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) 1397/08/28

نشست خبری مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) 1397/08/28 نشست خبری مهندس ابراهیم بازیان، مدیرکل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی(ره) 28 آبان ماه با حضور اصحاب رسانه در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد. عکاس: مجید پوریا
نشست خبری مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/08/28 2
نشست خبری مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/08/28 12
نشست خبری مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/08/28 3
نشست خبری مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/08/28 5
نشست خبری مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/08/28 6
نشست خبری مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/08/28 4
نشست خبری مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/08/28 7
نشست خبری مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/08/28 10
نشست خبری مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/08/28 8
نشست خبری مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/08/28 9
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.