ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی 1397/09/07

ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی 1397/09/07 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) هفتم آذرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارشی از اقدامات این نهاد به نمایندگان ملت ارائه کرد. عکاس: مجید پوریا
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 1
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 5
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 2
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 3
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 4
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 6
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 7
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 8
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 9
ارائه گزارش مهندس فتاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 1397/09/07 10
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.