بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از خبرگزاری مهر 1397/09/20

بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از خبرگزاری مهر 1397/09/20 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) 20 آذر ماه ضمن دیدار با علی عسگری، مدیرعامل خبرگزاری مهر از بخش های مختلف این خبرگزاری بازدید کرد. عکاس: مجید پوریا
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از خبرگزاری مهر - 1397/09/20 2
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از خبرگزاری مهر - 1397/09/20 13
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از خبرگزاری مهر - 1397/09/20 4
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از خبرگزاری مهر - 1397/09/20 3
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از خبرگزاری مهر - 1397/09/20 5
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از خبرگزاری مهر - 1397/09/20 1
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از خبرگزاری مهر - 1397/09/20 6
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از خبرگزاری مهر - 1397/09/20 8
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از خبرگزاری مهر - 1397/09/20 9
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از خبرگزاری مهر - 1397/09/20 11
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.