"زری بافی، هنر ایرانی" - شهرستان جاسک ، استان هرمزگان 1397/11/03

"زری بافی، هنر ایرانی" - شهرستان جاسک ، استان هرمزگان 1397/11/03 با هدف اشتغال زنان شهرستان جاسک و رونق این هنر اصیل ایرانی( زری بافی) کمیته امدادامام خمینی (ره) اقدام به پرداخت وام به زنان سرپرست خانوار در راستای طرح های کار آفرینی کرده تا علاوه بر احیاء و گسترش این هنر، زنان جاسکی تأمین کننده هزینه های زندگی باشند. طرح های اجرا شده برای خودکفایی مددجویان شامل کارانگیزی، توان افزایی و خودکفایی در بخش های مختلف از جمله صنایع دستی بوده است. عکاس: خبرگزاری مهر
"زری بافی، هنر ایرانی" - شهرستان جاسک ، استان هرمزگان - 1397/11/03 8
"زری بافی، هنر ایرانی" - شهرستان جاسک ، استان هرمزگان - 1397/11/03 9
"زری بافی، هنر ایرانی" - شهرستان جاسک ، استان هرمزگان - 1397/11/03 10
"زری بافی، هنر ایرانی" - شهرستان جاسک ، استان هرمزگان - 1397/11/03 2
"زری بافی، هنر ایرانی" - شهرستان جاسک ، استان هرمزگان - 1397/11/03 7
"زری بافی، هنر ایرانی" - شهرستان جاسک ، استان هرمزگان - 1397/11/03 6
"زری بافی، هنر ایرانی" - شهرستان جاسک ، استان هرمزگان - 1397/11/03 13
"زری بافی، هنر ایرانی" - شهرستان جاسک ، استان هرمزگان - 1397/11/03 4
"زری بافی، هنر ایرانی" - شهرستان جاسک ، استان هرمزگان - 1397/11/03 3
"زری بافی، هنر ایرانی" - شهرستان جاسک ، استان هرمزگان - 1397/11/03 1
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.