ارتزاق از سفره دریا - 1397/11/08

ارتزاق از سفره دریا - 1397/11/08 بندر جاسک یکی از شهرستان های استان هرمزگان است. یکی از راه های کسب درآمد و روزی حلال جاسک نشینان شغل صیادی است که با اعطای تسهیلات اشتغال زایی کمیته امداد امام خمینی (ره) در حوزه صیادی اجرایی شده است. عکاس: خبرگزاری جمهوری اسلامی
ارتزاق از سفره دریا - 1397/11/08 17
ارتزاق از سفره دریا - 1397/11/08 16
ارتزاق از سفره دریا - 1397/11/08 15
ارتزاق از سفره دریا - 1397/11/08 14
ارتزاق از سفره دریا - 1397/11/08 13
ارتزاق از سفره دریا - 1397/11/08 12
ارتزاق از سفره دریا - 1397/11/08 11
ارتزاق از سفره دریا - 1397/11/08 10
ارتزاق از سفره دریا - 1397/11/08 9
ارتزاق از سفره دریا - 1397/11/08 7
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.