تفاهم نامه همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان برنامه و بودجه کشور 1397/11/15

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان برنامه و بودجه کشور 1397/11/15 محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و مؤسسه خیریه بوتراب صبح دوشنبه 15 بهمن ماه با هدف ساخت هزار واحد مسکونی برای خانواده های ایتام در مناطق محروم کشور تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. عکاس: مجید پوریا
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان برنامه و بودجه کشور  1397/11/15 1
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان برنامه و بودجه کشور  1397/11/15 2
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان برنامه و بودجه کشور  1397/11/15 3
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان برنامه و بودجه کشور  1397/11/15 4
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان برنامه و بودجه کشور  1397/11/15 6
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان برنامه و بودجه کشور  1397/11/15 5
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان برنامه و بودجه کشور  1397/11/15 7
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان برنامه و بودجه کشور  1397/11/15 9
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان برنامه و بودجه کشور  1397/11/15 10
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان برنامه و بودجه کشور  1397/11/15 8
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.