• عید غدیر
 • شوق زیارت
 • شعار سال
 • صدقه پیامکی

  راه‌های ارتباط با ما

   نشانی : تهران ، میدان آزادی ، ابتدای جاده مخصوص کرج ، جنب فروشگاه رفاه

  ارتباط مردمی : ۴۴۶۳۶۱۷۱ - ۴۴۶۳۶۱۷۲ - ۴۴۶۷۳۱۵۳ - ۴۴۶۳۶۲۵۰

  روابط عمومی : ۴۴۶۹۰۸۱۳-۴۴۶۹۰۷۵۲

  صندوق پستی : ۵۱۷۱-۱۳۹۱۷۱

  پست الکترونیک : prp@Emdad.ir

نماد
Loading

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و پژوهش کمیته امداد از پایان دوره آزمایشی اجرای درگاه درخواست‌دهی اینترنتی خدمات مددجویان خبر داد و گفت: با فراهم شدن شرایط اجرای کشوری، امکان ثبت درخواست اینترنتی 36 خدمت کمیته امداد برای مددجویان فراهم شد.
رئیس کمیته امداد در حکمی «محسن شهرابی فراهانی» را به عنوان سرپرست اداره کل هماهنگی امور بین‌الملل کمیته امداد منصوب کرد.
سیدپرویز فتاح در حکمی، مدیرکل بهداشت، بیمه های اجتماعی و درمان کمیته امداد را منصوب کرد.
سیدپرویز فتاح در حکمی، مدیرکل امور اداری و رفاه کارکنان کمیته امداد را منصوب کرد.
سیدپرویز فتاح در حکمی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه را منصوب کرد.