دکمه موبایل منو

پرداخت صدقه

تومان
مبلغ نیکوکاری را وارد کنید.
مشخصات نیکوکار (اختیاری)

نیکوکار گرامی! با تکمیل فرم بالا ما را در جمع‌آوری بانک جامع خیران و تسهیل در ارتباط با آنها یاری نمائید.