#خوب _ باشـــیم

اشتراک‌گذاری خدمات و کالا از جمله مواردی است که می‌تواند در حوزه مسئولیت اجتماعی تاثیرگذار باشد. صاحبان تخصص، خیران و افرادی که تمایل به مشارکت در رفع نیاز هموطنان در سراسر کشور دارند در این بخش می‌توانند با  مشخص کردن نوع خدمت و منطقه‌ای که در آن تمایل به ارائه خدمت دارند، آمادگی خود را جهت مشارکت و همکاری اعلام نمایند.

کمپین خوب _ باشیم در صدد است با تقویت روحیه جمعی در کمک به همنوع توسط تمامی افراد جامعه، سبب افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت حس  همدلی و مهربانی هم‌میهنان شود.

همکاران ما در اسرع وقت نحوه همکاری را برای شما تشریح خواهند کرد.

مشخصات
*
*
*
در زمینه های زیر با آن نهاد در اجرای طرحهای فقرزدایی و حمایتهای اجتماعی همکاری و مشارکت نمایم :

* = ضروری