همایش توجیهی پروژه شناسایی نیازمندان و رصد فقر 1397/07/29

همایش توجیهی پروژه شناسایی نیازمندان و رصد فقر 1397/07/29 همایش توجیهی پروژه شناسایی نیازمندان و رصد فقر با هدف تبیین بندهای یک و دو اساسنامه کمیته امداد امام خمینی(ره) مبنی بر شناسایی افراد لازم الحمایه در شهر، روستا و عشایر و تعیین شاخصه های فقر و محرومیت به منظور شناسایی نیازمندان و تدوین و انتشار نوبه ای گزارش وضعیت فقر در کشور 29 مهر ماه با حضور قائم مقام، مدیران برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و رؤسای ادارات آمار و برنامه ریزی استان ها در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد. عکاس: مجید پوریا
همایش توجیهی پروژه شناسایی نیازمندان و رصد فقر - 1397/07/29 1
همایش توجیهی پروژه شناسایی نیازمندان و رصد فقر - 1397/07/29 2
همایش توجیهی پروژه شناسایی نیازمندان و رصد فقر - 1397/07/29 4
همایش توجیهی پروژه شناسایی نیازمندان و رصد فقر - 1397/07/29 6
همایش توجیهی پروژه شناسایی نیازمندان و رصد فقر - 1397/07/29 5
همایش توجیهی پروژه شناسایی نیازمندان و رصد فقر - 1397/07/29 8
همایش توجیهی پروژه شناسایی نیازمندان و رصد فقر - 1397/07/29 7
همایش توجیهی پروژه شناسایی نیازمندان و رصد فقر - 1397/07/29 9

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.