نشست تخصصی مدیران اشتغال و خودکفایی سراسر کشور 1397/07/28

نشست تخصصی مدیران اشتغال و خودکفایی سراسر کشور 1397/07/28 نشست تخصصی مدیران اشتغال و خودکفایی سراسر کشور 28 مهر ماه با هدف بهره گیری از ظرفیت راهبران شغلی (SPV ها) و ارزیابی میزان تحقق اهداف این معاونت در سال جاری، در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد. عکاس: مجید پوریا
نشست تخصصی مدیران اشتغال و خودکفایی سراسر کشور  1397/07/28 1
نشست تخصصی مدیران اشتغال و خودکفایی سراسر کشور  1397/07/28 2
نشست تخصصی مدیران اشتغال و خودکفایی سراسر کشور  1397/07/28
نشست تخصصی مدیران اشتغال و خودکفایی سراسر کشور  1397/07/28 9
نشست تخصصی مدیران اشتغال و خودکفایی سراسر کشور  1397/07/28 10
نشست تخصصی مدیران اشتغال و خودکفایی سراسر کشور  1397/07/28 11
نشست تخصصی مدیران اشتغال و خودکفایی سراسر کشور  1397/07/28 13
نشست تخصصی مدیران اشتغال و خودکفایی سراسر کشور  1397/07/28 12
نشست تخصصی مدیران اشتغال و خودکفایی سراسر کشور  1397/07/28 7
نشست تخصصی مدیران اشتغال و خودکفایی سراسر کشور  1397/07/28 8
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.