سخنرانی مهندس فتاح در جمع همکاران دفتر مرکزی به مناسبت سالروز حماسه نهم دی ماه 1397/10/09

سخنرانی مهندس فتاح در جمع همکاران دفتر مرکزی به مناسبت سالروز حماسه نهم دی ماه 1397/10/09 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به مناسبت سالروز حماسه نهم دی و روز "بصیرت و میثاق امت با ولایت" ضمن ایراد سخنرانی در جمع همکاران ستاد مرکزی و ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده به تشریح مسائل روز پرداخت. عکاس: مجید پوریا
سخنرانی مهندس فتاح در جمع همکاران دفتر مرکزی به مناسبت سالروز حماسه نهم دی ماه - 1397/10/09  8
سخنرانی مهندس فتاح در جمع همکاران دفتر مرکزی به مناسبت سالروز حماسه نهم دی ماه - 1397/10/09  9
سخنرانی مهندس فتاح در جمع همکاران دفتر مرکزی به مناسبت سالروز حماسه نهم دی ماه - 1397/10/09  5
سخنرانی مهندس فتاح در جمع همکاران دفتر مرکزی به مناسبت سالروز حماسه نهم دی ماه - 1397/10/09  6
سخنرانی مهندس فتاح در جمع همکاران دفتر مرکزی به مناسبت سالروز حماسه نهم دی ماه - 1397/10/09  4
سخنرانی مهندس فتاح در جمع همکاران دفتر مرکزی به مناسبت سالروز حماسه نهم دی ماه - 1397/10/09  7
سخنرانی مهندس فتاح در جمع همکاران دفتر مرکزی به مناسبت سالروز حماسه نهم دی ماه - 1397/10/09  3
سخنرانی مهندس فتاح در جمع همکاران دفتر مرکزی به مناسبت سالروز حماسه نهم دی ماه - 1397/10/09  1

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.