طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15

طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 طرح توسعه ساخت مسکن روستایی در روستای همت آباد شهرستان سربیشه و جلاران شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا گردیده است. عکاس: ارسالی
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 10
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 8
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 4
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 2
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 1
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 7
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 12
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 15
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 14
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 11
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.