جلسه کارگروه همیاری و خدمت رسانی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - 1397/10/19

جلسه کارگروه همیاری و خدمت رسانی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - 1397/10/19 جلسه کارگروه همیاری و خدمت رسانی ستاد مرکزی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صبح چهارشنبه 19 دی ماه با حضور نمایندگان دستگاه های عضو در دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد. عکاس: مجید پوریا
جلسه کارگروه همیاری و خدمت رسانی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - 1397/10/19 8
جلسه کارگروه همیاری و خدمت رسانی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - 1397/10/19 8
جلسه کارگروه همیاری و خدمت رسانی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - 1397/10/19 8
جلسه کارگروه همیاری و خدمت رسانی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - 1397/10/19 8
جلسه کارگروه همیاری و خدمت رسانی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - 1397/10/19 8
جلسه کارگروه همیاری و خدمت رسانی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - 1397/10/19 8
جلسه کارگروه همیاری و خدمت رسانی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - 1397/10/19 8
جلسه کارگروه همیاری و خدمت رسانی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - 1397/10/19 8

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.