تجدید میثاق امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان - 1397/11/10

تجدید میثاق امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان - 1397/11/10 اعضای هیئت امنا، رئیس و امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) صبح چهارشنبه دهم بهمن ماه ضمن حضور در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و گلزار شهداء با آرمان های امام راحل (ره) و شهیدان تجدید میثاق کردند. عکاس: مجید پوریا
تجدید میثاق امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان - 1397/11/10
تجدید میثاق امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان - 1397/11/10
تجدید میثاق امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان - 1397/11/10
تجدید میثاق امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان - 1397/11/10
تجدید میثاق امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان - 1397/11/10
تجدید میثاق امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان - 1397/11/10
تجدید میثاق امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان - 1397/11/10
تجدید میثاق امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان - 1397/11/10
تجدید میثاق امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان - 1397/11/10
تجدید میثاق امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان - 1397/11/10
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.