بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات مددجویان توانمند شده کمیته امداد 1398/03/06

بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات مددجویان توانمند شده کمیته امداد 1398/03/06 اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری شامگاه دوشنبه ششم خرداد ماه از نمایشگاه محصولات مددجویان توانمند شده کمیته امداد امام خمینی(ره) در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران بازدید کرد.جهانگیری همچنین در دیداری صمیمانه با ایتام تحت حمایت کمیته امداد روزه خود را با آنان افطار کرد. عکاس: مجید پوریا
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات مددجویان توانمند شده کمیته امداد 1398/03/06
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات مددجویان توانمند شده کمیته امداد 1398/03/06
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات مددجویان توانمند شده کمیته امداد 1398/03/06
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات مددجویان توانمند شده کمیته امداد 1398/03/06
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات مددجویان توانمند شده کمیته امداد 1398/03/06
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات مددجویان توانمند شده کمیته امداد 1398/03/06
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات مددجویان توانمند شده کمیته امداد 1398/03/06
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات مددجویان توانمند شده کمیته امداد 1398/03/06
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات مددجویان توانمند شده کمیته امداد 1398/03/06
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات مددجویان توانمند شده کمیته امداد 1398/03/06
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.