اهدای نشان "والی مهر" به رئیس سازمان صدا و سیما توسط رئیس کمیته امداد 1398/03/21

اهدای نشان "والی مهر" به رئیس سازمان صدا و سیما توسط رئیس کمیته امداد 1398/03/21 مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) سه شنبه 21 خرداد ضمن حضور در جلسه شورای معاونان سازمان صدا و سیما با اهدای نشان "والی مهر" به دکتر علی عسکری، از حمایت های رئیس رسانه ملی و سازمان صدا و سیما در راستای خدمات رسانی به جامعه هدف تحت حمایت این نهاد قدردانی کرد. عکاس: خبرگزاری صدا و سیما
اهدای نشان "والی مهر" توسط رئیس کمیته امداد به رئیس سازمان صدا و سیما 1398/03/21
اهدای نشان "والی مهر" توسط رئیس کمیته امداد به رئیس سازمان صدا و سیما 1398/03/21
اهدای نشان "والی مهر" توسط رئیس کمیته امداد به رئیس سازمان صدا و سیما 1398/03/21
اهدای نشان "والی مهر" توسط رئیس کمیته امداد به رئیس سازمان صدا و سیما 1398/03/21
اهدای نشان "والی مهر" توسط رئیس کمیته امداد به رئیس سازمان صدا و سیما 1398/03/21
اهدای نشان "والی مهر" توسط رئیس کمیته امداد به رئیس سازمان صدا و سیما 1398/03/21
اهدای نشان "والی مهر" توسط رئیس کمیته امداد به رئیس سازمان صدا و سیما 1398/03/21
اهدای نشان "والی مهر" توسط رئیس کمیته امداد به رئیس سازمان صدا و سیما 1398/03/21
اهدای نشان "والی مهر" توسط رئیس کمیته امداد به رئیس سازمان صدا و سیما 1398/03/21
اهدای نشان "والی مهر" توسط رئیس کمیته امداد به رئیس سازمان صدا و سیما 1398/03/21
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.