افتتاح 520 نیروگاه خورشیدی مددجویان استان کرمان 1398/03/23

افتتاح 520 نیروگاه خورشیدی مددجویان استان کرمان 1398/03/23 520 نیروگاه خورشیدی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان (شهرستان بردسیر) پنج شنبه 23 خرداد با حضور مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و دیگر مسؤلان استانی به بهره برداری رسید. عکاس: ارسالی استان
افتتاح 520 نیروگاه خورشیدی مددجویان استان کرمان 1398/03/23
افتتاح 520 نیروگاه خورشیدی مددجویان استان کرمان 1398/03/23
افتتاح 520 نیروگاه خورشیدی مددجویان استان کرمان 1398/03/23
افتتاح 520 نیروگاه خورشیدی مددجویان استان کرمان 1398/03/23
افتتاح 520 نیروگاه خورشیدی مددجویان استان کرمان 1398/03/23
افتتاح 520 نیروگاه خورشیدی مددجویان استان کرمان 1398/03/23
افتتاح 520 نیروگاه خورشیدی مددجویان استان کرمان 1398/03/23
افتتاح 520 نیروگاه خورشیدی مددجویان استان کرمان 1398/03/23
افتتاح 520 نیروگاه خورشیدی مددجویان استان کرمان 1398/03/23
افتتاح 520 نیروگاه خورشیدی مددجویان استان کرمان 1398/03/23
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.