مراسم تودیع و معارفه معاونان حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد 1398/04/03

مراسم تودیع و معارفه معاونان حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد 1398/04/03 تاریخ: ۴ تیر ۱۳۹۸ مراسم تودیع فاطمه رهبر، معاون سابق و معارفه حسین خدرویسی، معاون جدید حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) دوشنبه سوم تیرماه با حضور مهندس فتاح،رئیس کمیته امداد برگزار شد. عکاس: مجید پوریا
مراسم تودیع و معارفه معاونان حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد 1398/04/03
مراسم تودیع و معارفه معاونان حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد 1398/04/03
مراسم تودیع و معارفه معاونان حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد 1398/04/03
مراسم تودیع و معارفه معاونان حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد 1398/04/03
مراسم تودیع و معارفه معاونان حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد 1398/04/03
مراسم تودیع و معارفه معاونان حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد 1398/04/03
مراسم تودیع و معارفه معاونان حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد 1398/04/03
مراسم تودیع و معارفه معاونان حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد 1398/04/03
مراسم تودیع و معارفه معاونان حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد 1398/04/03
مراسم تودیع و معارفه معاونان حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد 1398/04/03
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.