سخنرانی مهندس فتاح در جمع کارکنان کمیته امداد 1398/04/31

سخنرانی مهندس فتاح در جمع کارکنان کمیته امداد 1398/04/31 تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ مهندس سیدپرویز فتاح در آخرین روز کاری خود در کمیته امداد، در جمع کارکنان دفتر مرکزی این نهاد به ایراد سخنرانی پرداخت و با تعدادی از کارکنان گفتگو کرد. عکاس: مجید پوریا
سخنرانی مهندس فتاح در جمع کارکنان کمیته امداد
سخنرانی مهندس فتاح در جمع کارکنان کمیته امداد
سخنرانی مهندس فتاح در جمع کارکنان کمیته امداد
سخنرانی مهندس فتاح در جمع کارکنان کمیته امداد
سخنرانی مهندس فتاح در جمع کارکنان کمیته امداد
سخنرانی مهندس فتاح در جمع کارکنان کمیته امداد
سخنرانی مهندس فتاح در جمع کارکنان کمیته امداد
سخنرانی مهندس فتاح در جمع کارکنان کمیته امداد
سخنرانی مهندس فتاح در جمع کارکنان کمیته امداد
سخنرانی مهندس فتاح در جمع کارکنان کمیته امداد
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.