بازدید رئیس کمیته امداد از غرفه این نهاد در چهارمین نمایشگاه توانمندهای روستائیان و عشایر 1398/05/24

بازدید رئیس کمیته امداد از غرفه این نهاد در چهارمین نمایشگاه توانمندهای روستائیان و عشایر 1398/05/24 تاریخ: ۲۴ اَمرداد ۱۳۹۸ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 24 مرداد ماه از غرفه این نهاد در چهارمین نمایشگاه توانمدهای روستائیان و عشایر درمحل نمایشگاه دائمی تهران بازدید کرد. عکاس: ارسالی
بازدید رئیس کمیته امداد از غرفه این نهاد در چهارمین نمایشگاه توانمندهای روستائیان و عشایر 1398/05/24
بازدید رئیس کمیته امداد از غرفه این نهاد در چهارمین نمایشگاه توانمندهای روستائیان و عشایر 1398/05/24
بازدید رئیس کمیته امداد از غرفه این نهاد در چهارمین نمایشگاه توانمندهای روستائیان و عشایر 1398/05/24
بازدید رئیس کمیته امداد از غرفه این نهاد در چهارمین نمایشگاه توانمندهای روستائیان و عشایر 1398/05/24
بازدید رئیس کمیته امداد از غرفه این نهاد در چهارمین نمایشگاه توانمندهای روستائیان و عشایر 1398/05/24
بازدید رئیس کمیته امداد از غرفه این نهاد در چهارمین نمایشگاه توانمندهای روستائیان و عشایر 1398/05/24
بازدید رئیس کمیته امداد از غرفه این نهاد در چهارمین نمایشگاه توانمندهای روستائیان و عشایر 1398/05/24
بازدید رئیس کمیته امداد از غرفه این نهاد در چهارمین نمایشگاه توانمندهای روستائیان و عشایر 1398/05/24
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.