بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از محله هرندی تهران 1398/05/28

بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از محله هرندی تهران 1398/05/28 تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) صبح دوشنبه 28 مرداد ماه ضمن دیدار با اعضای قرارگاه خدمت رسانی احسان (جبهه مردمی شهید هرندی) از منازل تعدادی از اقشار آسیب پذیر محله هرندی واقع در منطقه 12 تهران بازدید کرد. عکاس: مجید پوریا
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از محله هرندی تهران 1398/05/28
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از محله هرندی تهران 1398/05/28
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از محله هرندی تهران 1398/05/28
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از محله هرندی تهران 1398/05/28
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از محله هرندی تهران 1398/05/28
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از محله هرندی تهران 1398/05/28
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از محله هرندی تهران 1398/05/28
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از محله هرندی تهران 1398/05/28
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از محله هرندی تهران 1398/05/28
بازدید رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از محله هرندی تهران 1398/05/28
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.