نشست رئیس کمیته امداد با اعضای شورای فرماندهی مرکز مقاومت بسیج ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

نشست رئیس کمیته امداد با اعضای شورای فرماندهی مرکز مقاومت بسیج ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ عکاس:
نشست رئیس کمیته امداد با اعضای شورای فرماندهی مرکز مقاومت بسیج 7
نشست رئیس کمیته امداد با اعضای شورای فرماندهی مرکز مقاومت بسیج 5
نشست رئیس کمیته امداد با اعضای شورای فرماندهی مرکز مقاومت بسیج 4
نشست رئیس کمیته امداد با اعضای شورای فرماندهی مرکز مقاومت بسیج 3
نشست رئیس کمیته امداد با اعضای شورای فرماندهی مرکز مقاومت بسیج 2
نشست رئیس کمیته امداد با اعضای شورای فرماندهی مرکز مقاومت بسیج 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.