سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی 1398/06/25

سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی 1398/06/25 سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی‌(ره) دوشنبه 25 شهریور ماه در جمع همکاران ستاد مرکزی این نهاد به ایراد سخنرانی پرداخت. عکاس: مجید پوریا
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/06/25
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/06/25
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/06/25
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/06/25
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/06/25
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/06/25
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/06/25
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/06/25
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/06/25
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/06/25
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.