نشست صمیمی رئیس کمیته امداد با همکاران ایثارگر ستاد مرکزی 1398/07/01

نشست صمیمی رئیس کمیته امداد با همکاران ایثارگر ستاد مرکزی 1398/07/01 تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۸ همزمان با گرامی داشت ایام هفته دفاع مقدس، نشست صمیمی رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با همکاران ایثارگر ستاد مرکزی در سالن فجر این نهاد برگزار شد و تعدادی از همکاران به ذکر خاطراتی از دوران دفاع مقدس پرداختند. عکاس: مجید پوریا
نشست صمیمی رئیس کمیته امداد با همکاران ایثارگر ستاد مرکزی 1398/07/01
نشست صمیمی رئیس کمیته امداد با همکاران ایثارگر ستاد مرکزی 1398/07/01
نشست صمیمی رئیس کمیته امداد با همکاران ایثارگر ستاد مرکزی 1398/07/01
نشست صمیمی رئیس کمیته امداد با همکاران ایثارگر ستاد مرکزی 1398/07/01
نشست صمیمی رئیس کمیته امداد با همکاران ایثارگر ستاد مرکزی 1398/07/01
نشست صمیمی رئیس کمیته امداد با همکاران ایثارگر ستاد مرکزی 1398/07/01
نشست صمیمی رئیس کمیته امداد با همکاران ایثارگر ستاد مرکزی 1398/07/01
نشست صمیمی رئیس کمیته امداد با همکاران ایثارگر ستاد مرکزی 1398/07/01
نشست صمیمی رئیس کمیته امداد با همکاران ایثارگر ستاد مرکزی 1398/07/01
نشست صمیمی رئیس کمیته امداد با همکاران ایثارگر ستاد مرکزی 1398/07/01
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.