سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی 1398/09/12

سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی 1398/09/12 سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) دوشنبه 12 آذرماه ضمن ایراد سخنرانی در جمع همکاران ستاد مرکزی گزارشی از اقدامات انجام شده اخیر توسط این نهاد ارائه کرد. عکاس: مجید پوریا
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/09/12
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/09/12
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/09/12
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/09/12
سخنرانی رئیس کمیته امداد در جمع همکاران ستاد مرکزی  1398/09/12
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.