دیدار معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با رئیس کمیته امداد 1398/10/09

دیدار معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با رئیس کمیته امداد 1398/10/09 تاریخ: ۹ دی ۱۳۹۸ محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری صبح دوشنبه نهم دی ماه با سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) دیدار کرد. عکاس: مجید پوریا
دیدار معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با رئیس کمیته امداد 1398/10/09
دیدار معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با رئیس کمیته امداد 1398/10/09
دیدار معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با رئیس کمیته امداد 1398/10/09
دیدار معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با رئیس کمیته امداد 1398/10/09
دیدار معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با رئیس کمیته امداد 1398/10/09
دیدار معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با رئیس کمیته امداد 1398/10/09
دیدار معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با رئیس کمیته امداد 1398/10/09
دیدار معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با رئیس کمیته امداد 1398/10/09
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.